top of page

spraak op maat

Wie zijn we

Johanna Vandormael staat in voor de diagnostiek en therapie van kinderen en jongeren met leer-, articulatie- en taalstoornissen. Haar expertise ligt bij de begeleiding van volwassenen met neurogene taal-, spraak- en slikproblemen. Hiernaast is Johanna gespecialiseerd in taal- en spraakstoornissen die samenhangen met een multiculturele en meertalige achtergrond. Naast haar praktijk, werkt Johanna als logopediste in het Jessa Ziekenhuis Hasselt. Ook was ze de afgelopen jaren werkzaam in het Universitair Ziekenhuis Brussel en OLV Ziekenhuis Aalst. 

Johanna Vandormael_Spraak op maat.png

Opleiding:

  • Master in logopedische en audiologische wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven

  • Advanced master in linguistics – multilingualism, Vrije Universiteit Brussel

  • Taalanalist meertalige diagnostiek, Thomas More Hogeschool Antwerpen

  • Postgraduaat dysfagie, Arteveldehogeschool Gent

Johanna wordt in haar team versterkt door vier logopedistes.

Shana Mees_Spraak op maat.png
Morgan Mertens_Spraak op maat.png

Shana Mees voert diagnostiek en therapie uit bij kinderen met leer-, taal- en articulatiestoornissen. Daarnaast begeleidt ze volwassenen met neurogene taal-, spraak- en slikproblemen. Shana verdiepte zich binnen haar opleiding in taaldiagnostiek en - therapie bij meertalige kinderen. Ze bezit een bachelor logopedie en audiologie, Thomas More Hogeschool Antwerpen.

Morgan Mertens focust zich op het onderzoek en de behandeling van kinderen met leer-, taal- en articulatiestoornissen. Tijdens haar opleiding liep ze stage in verschillende settings. Hierdoor kon ze zich verdiepen in meertaligheid en comorbiditeit (ASS, ADHD,...). Morgan behaalde haar bachelor in de logopedie aan de Arteveldehogeschool te Gent. 

Amber Fariss behaalde haar master in de logopedische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens haar stages deed ze ervaring op in verschillende omgevingen bij zowel kinderen als volwassenen. In de praktijk zal ze zich toeleggen op de diagnostiek en therapie bij kinderen met taal-, leer-, articulatie- en oromyofunctionele problemen. Amber kijkt ernaar uit om zich in de toekomst verder te specialiseren.

Amber Fariss_Spraak op maat.png
Liese Meers_Spraak op maat.png

Liese Meers behaalde in 2022 haar bachelor in de logopedie. Zij specialiseerde zich verder als stottertherapeut. Hiernaast heeft Liese een grote interesse voor neurogene communicatiestoornissen.

Wie

Hoe kunnen we je helpen

Je kan in de praktijk terecht voor logopedisch onderzoek, de diagnose en behandeling van:

  • dysfagie en neurogene taal- en spraakstoornissen

  • leerstoornissen

  • articulatiestoornissen

  • stemstoornissen

  • primaire taalstoornissen

  • oromyofunctionele problemen

Voor een groot aantal stoornissen wordt een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit. Meer informatie kan je terugvinden op www.riziv.fgov.be.

Wat

contact

JETTE

Wemmelse Steenweg 260

+32 476 262 532     

HASSELT

Runkstersteenweg 396

+32 471 54 44 22

johanna.vandormael@spraakopmaat.be

Belangrijke mededeling Jette:

Momenteel is de vraag naar logopedie groot waardoor er een wachtlijst is voor therapie tijdens de schoolse uren. De wachtlijst voor de naschoolse uren is afgeslotenVolwassenen die tijdens de kantooruren opvolging willen, helpen wij graag verder.

Bericht goed ontvangen!

contact
bottom of page